2010-2011 Akademik yılından itibaren Rektörlüğümüze doğrudan bağlı olarak faaliyet göstermeye başlayan Öğrenci Dekanlığı, öncelikle öğrencilerimizin her türlü sorununun, her konudaki dilek, istek, şikayet ve önerilerinin üniversite  yönetimine iletilmesi hususunda öğrenci ve yönetim arasında köprü vazifesi  gören bir birimdir. Öğrenci Dekanlığımıza bağlı olarak görev yapan Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Ders ve Sınav Programı ofisi'de her türlü çalışma ve faaliyetini Dekanlığımıza bağlı olarak yürütmektedirler. Dekanlığa bağlı birim çalışanları ile birlikte 2017-2018 Akademik yılı itibari ile toplam 13 personel ile çalışan Öğrenci Dekanlığı, öncelikle Dekanlığa bağlı birimler arasında, daha sonra gerek üniversite yönetimi, gerekse diğer birimler ile bağlı birimlerin koordinasyonunun sağlanması, birimlerin faaliyet ve çalışmalarının gözetilmesi, faaliyet ve çalışmaların daha etkin hale getirilmesiyle ilgilenmektedir.