Sinan Günleri- Kent ve Kır Kavramlarının Karşıtlığı Üzerine Kurulu Yerleşme Terminolojisi Ne Tür Krizlerle Karşıkarşıya ve Bu Konuda Stretejiler Üzerine

Konferans :Sinan Günleri- Kent ve Kır Kavramlarının Karşıtlığı Üzerine Kurulu Yerleşme Terminolojisi Ne Tür Krizlerle Karşıkarşıya ve Bu Konuda Stretejiler Üzerine
Tarih: 22.04.2016
Zaman: 14:00-16.00
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Konuşmacı: Prof. Dr İlhan TEKELİ
Yer:  Kemal Zaim Konferans Salonu
ORY Kapsamındadır